Företagskredit utan UC

Så skaffar du en företagskredit utan UC.

Företagskredit upp till 250 000 kr | Ansök gratis på under 60 sekunder | Inget bindande | Svar inom 60 minuter

Företagskredit utan UC

Visste du att ditt företag kan få en företagskredit utan UC? De flesta traditionella långivare, som de svenska bankerna, gör en kreditupplysning hos UC, UpplysningsCentralen. Problemet är att alla andra som gör en kreditupplysning då kan se att du sökt om lån, vilket kan innebära problem för dig och ditt företag. Det kan handla om allt från företagslån till telefonabonnemang och hyresavtal.

Creditsafe är ett alternativ till UC. Till skillnad från UC kan aldrig någon annan se att du gjort en låneansökan. Det kommer därför inte påverka dina möjligheter att teckna andra avtal.


Vanliga frågor kring kreditupplysning

Vad är en kreditupplysning?

Den som lånar ut pengar eller ger andra typer av krediter behöver ett bra underlag för att kunna bedöma om han eller hon ska ge dig kredit. En kreditbedömning bygger på tanken att det är mindre risk att ge kredit till den som tidigare har skött sin ekonomi och större risk att ge kredit till den som tidigare har misskött sina betalningar.

För att förenkla kreditgivning finns kreditupplysningsföretag som förser kreditgivaren med information om dig som söker kredit – en kreditupplysning. En fyllig och korrekt information hjälper kreditgivaren att bedöma riskerna för framtida betalningsförsummelser och kreditförluster. Då behöver han eller hon inte gardera sig mot alla tänkbara risker och kan fatta snabba beslut.

En kreditupplysning är framförallt inriktad på ekonomiska förhållanden. Även andra personliga uppgifter kan ingå, till exempel din ålder eller om du är gift. En kreditupplysning innehåller inte bara fakta. Omdömen och råd kan också lämnas som ledning för en ekonomisk bedömning.

Vilka uppgifter finns i kreditupplysningsregistren?

De största kreditupplysningsföretagen har var sitt dataregister med uppgifter om alla personer över 15 år i Sverige och om alla företag i landet. Du blir automatiskt registrerad och har ingen rätt att bli struken ur registren. Kreditupplysningsföretagen hämtar huvudsakligen uppgifter från myndigheter.

Främst tre slag av uppgifter registreras om privatpersoner:

  • Identitetsuppgifter, till exempel namn, personnummer och adress. Uppgifterna hämtas från Statens personadressregister (SPAR).
  • Inkomst och innehav av fastighet. Uppgifterna hämtas från Skatteverkets skatteregister och fastighetstaxeringsregister.
  • Betalningsanmärkningar, till exempel utslag i mål om betalningsföreläggande, restförda skatter och avgifter eller misslyckade utmätningsförsök. Sådana uppgifter hämtas från Kronofogdemyndigheten.

För företag registreras samma typer av uppgifter som för privatpersoner. Dessutom hämtas vissa uppgifter från aktiebolagsregistret och handels- och föreningsregistret hos Bolagsverket och från det allmänna företagsregistret (Basun) hos Statistiska centralbyrån. Uppgifterna från dessa register visar bland annat om du är styrelseledamot i ett aktiebolag eller delägare i ett handelsbolag, om du har en inregistrerad enskild firma eller är redovisningsskyldig för mervärdesskatt (moms) eller arbetsgivaravgifter.

För juridiska personer får också uppgifter om ansökan om betalningsföreläggande registreras. Kreditupplysningsföretagen behöver alltså i dessa fall inte vänta tills Kronofogdemyndigheten har fastställt betalningsskyldigheten.