Företagskredit utan säkerhet

Så skaffar du en företagskredit utan säkerhet.

Företagskredit upp till 250 000 kr | Ansök gratis på under 60 sekunder | Inget bindande | Svar inom 60 minuter

Företagskredit utan Säkerhet

Visste du att ditt företag kan få en företagskredit utan säkerhet? De flesta traditionella långivare, som de svenska bankerna, kräver att du lämnar säkerhet för företagskrediten. Många nya långivare kräver ingen särskild säkerhet för krediten.

Vanliga typer av säkerheter

Företagsinteckningar

En företagsinteckning är en särskild säkerhetsrätt, som skapats för att företagare ska kunna använda sin rörelseegendom, exempelvis ett varulager, som kreditsäkerhet.

En företagsinteckning är inte knuten till en viss bestämd egendom vid en viss tidpunkt, utan egendomen kan skifta med tiden. Tanken är att företagarens rörelseegendom ska kunna användas som kreditsäkerhet utan att han eller hon för den skull behöver avstå från att förfoga över den.

Pantbrev

Pantbrev är ett bevis på att du tagit ut en inteckning i en fastighet. I dag utfärdas pantbreven i pappersform om man inte i ansökan anger att man vill ha dem i elektronisk form (datapantbrev). Det kan vara klokt, av säkerhetsskäl, att byta ut gamla pantbrev i pappersform till datapantbrev. Då riskerar man inte att värdehandlingen försvinner eller förstörs.

Personlig borgen

En personlig garanti är ett avtal mellan ett företags företrädare och långivaren som innebär att borgensmannen garanterar att betala tillbaka företagskrediten till långivaren i det fall företaget inte kan betala.

Skötselborgen

Med skötselborgen menas oftast en begränsad personlig borgen.

Moderbolagsgaranti

Moderbolagsgaranti är en garanti med samma funktion som en bankgaranti utfärdad av leverantörens moderbolag. Moderbolaget tar således på sig att stå för förbindelsens konsekvenser om dotterbolaget skulle gå i konkurs.